Головна‎ > ‎

Колектив кафедри


Колектив кафедри в 2015 році
1 ряд (зліва направо): ас. Гресько М.Д., лаб. Бурчу К.В., доц. Косілова С.Є., проф. Андрієць О.А., доц. Семеняк А.В., проф. Юзько О.М.
2 ряд: доц. Рак Л.М., лаб. Кицюк Ю.Р., ас. Приймак С.Г., ас. Бакун О.В., асп. Гуменна К.Ю.
3 ряд: доц. Бербець А.М., ас. Боднярюк О.І., ас. Куріцина С.А.
Верхній ряд: ас. Булик Т.С.,ас. Албота О.М., доц. Ринжук Л.В., доц. Ринжук В.Є., доц. Дикусаров В.В.
Колектив кафедри в 2011-2012 навчальному році

За столом сидять (зліва направо): головний лікар пологового будинку №1 доц. Д.Г. Манчуленко, завідувач кафедри профеcор О.М. Юзько.
Стоять (зліва направо): доц. Ніцович І,Р., доц. Рак Л.М., ст.лаб. Сіліна Н.А., доц. Косілова С.Є., доц. Каліновська І.В.. ст.лаб. Захаренко Л.В., ас. Знак В.М., доц. Дикусаров В.В., доц. Ринжук Л.В.

       Завідувач кафедри
       Юзько Олександр Михайлович
 • З 1981 по 1994 роки працював на кафедрі акушерства та гінекології факультету удосконалення лікарів Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова (м. Хмельницький).
 • З 1984 року – кандидат медичних наук, з 1990 року – доцент, лікар акушер-гінеколог вищої категорії. З 1994 року – доктор медичних наук, з 1995 року - професор. Докторську дисертацію: „Передчасний розрив плодових оболонок у вагітних” захистив у 1994 році. 
 • Науковим напрямком його досліджень є: акушерська патологія, яка пов’язана з передчасним розривом плодових оболонок; прогнозування та профілактика онкогінекологічної патології; проблема репродукції людини, застосування новітніх технології в акушерстві та гінекології, зокрема, ендоскопії.
 • Професором Юзько О.М. видано більше 170 друкованих праць, дві монографії: „Преждевременный разрыв плодных оболочек у беременных женщин” та „Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних” (2 видання), він є співавтором підручника "Гінекологія" для лікарів-інтернів (за ред. Грищенка В.І., 2003р.).
 • Олександр Михайлович - Президент Асоціації репродуктологів України, помічник ректора з розвитку Буковинського державного медичного університету.
 • Лауреат Державної премії України
 

 
Професор кафедри
Каліновська Ірина Валентинівна
 • Захистила кандидатську дисертацію у 1996 році на тему: “Комбіноване лікування післяпологових ендометритів із застосуванням деяких методів фізіотерапії”. З 1996 року кандидат медичних наук. 
 • З 1997 по 2003 рік працювала на посаді асистента кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології.
 • З 2003 по 2010 рік працювала на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету.
 • Докторську дисертацію на тему "Плацентарна недостатність: патогенез, рання діагностика, тактика ведення вагітності та розродження" захистила 2009 року.
 • Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.


 
           Доцент кафедри
          Дикусаров Володимир Володимирович

 • Науково-педагогічну діяльність розпочав з 1980 року.
 • У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Осморегулююча функція нирок і її значення в діагностиці і терапії пізніх гестозів”. З 1984 року –кандидат медичних наук. 
 • В 2001 році отримав вчене звання доцента.
 • З 1998 року по серпень 2011 року працював на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету.
 • З вересня 2011 року працює на кафедрі акушерства і гінекології ФПО Буковинського державного медичного університету.
 • Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.
 • Автор більше 80 наукових праць.
 
           Доцент кафедри
           Косілова Світлана Євгенівна

 • З 1986 по 1988 проходила клінічну ординатуру в Київському НДІ ПАГ.
 • У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з набутими вадами серця із врахуванням антистресорних механізмів захисту матері  та плода”. З 1989 року кандидат медичних наук. 
 • З 1989 по серпень 2011 року працювала на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету.
 • У 1998 р. присвоєне вчене звання доцента.
 • З вересня 2011 року працює на кафедрі акушерства і гінекології ФПО Буковинського державного медичного університету.
 • Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.  
 • Автор та співавтор більше 150 наукових праць

 

Доцент кафедри

Ринжук Лариса Василівна
 • Працює в БДМУ з 1995 року.
 • У 2001 році захищена кандидатська дисертація на тему: “Імунологічні аспекти профілактики передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності”. З 2001 року – кандидат медичних наук.
 • Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.
 • Відповідальна за лікувальну роботу кафедри.
 
 
Доцент кафедри
Рак Лілія Михайлівна
 • Є співробітником БДМУ з  2000 року. В 2002 році закінчила магістратуру за фахом «акушерство та гінекологія».
 • В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності комплексної підготовки ендометрія та матки у жінок з безпліддям в програмі допоміжних репродуктивних технологій».
 • Працювала асистентом кафедри з 2003 по 2009 рік. З 2009 року працює на посаді доцента кафедри.
 • Відповідальна за навчальну роботу на кафедрі.
 • Напрямок наукової діяльності - використання ендоскопічних методик в акушерстві та гінекології.
 • Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.
 
 
Асистент кафедри
Булик Тетяна Сергіївна

 • З 2005 року по 2007 рік працювала на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології.
 • В 2007 році закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» при Буковинського державного медичного університету.
 • З 01.09.2011 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри акушерства і гінекології ФПО Буковинського державного медичного університету.
 • Кандидат медичних наук з 2014 року
 • В доробку - 30 наукових праць.


Підсторінки (1): Нікіфор Лівія Василівна
Comments