Особливості ультразвукової діагностики в акушерстві

Цикл тематичного удосконалення «Особливості ультразвукової діагностики в акушерстві» для лікарів акушерів-гінекологів та лікарів ультразвукової діагностики, тривалістю 2 тижні.


Куратор циклу: лікар акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, к.мед.н., доцент Ринжук Лариса Василівна
Заняття проводяться на базі МКМУ «Клінічний пологовий будинок №1» МОЗ України.


Адреса:

58022, м. Чернівці, вул. Головна, 129

тел. (0372) 52-34-49

0505955220

e-mail: akusherstvo3@bsmu.edu.ua

http://ag3.bsmu.edu.ua


УЗД в акушерстві
Основна мета створення циклу – це набуття лікарями акушерами-гінекологами навичок роботи з ультразвуковим апаратом, використання результатів УЗД у повсякденній практичній діяльності, вивчення можливостей ультразвукової діагностики для вирішення конкретних завдань практичного акушерства. Для лікарів ультразвукової діагностики буде запропонований прикладний курс удосконалення з питань діагностики як акушерської патології, так і пренатального потриместрового скринінгу, які на сьогодні не є до кінця впорядкованими та вирішеними.

Цикл тематичного удосконалення «Особливості ультразвукової діагностики в акушерстві» є виключно прикладним, лікарі-слухачі мають можливість працювати на ультразвуковому апараті Aloka SSD-1100.З повагою, зав. кафедри, проф. О.Юзько

Матеріали циклу тематичного удосконалення  "УЗД в акушерстві"  доступні в системі MOODLE Буковинського державного медичного університету. Для входу в систему необхідні логін та пароль.


Comments