Підсторінки

Елемент
Аліна Семеняк. Набряк легень у вагітних
Аліна Семеняк. Набряк легень у вагітних
Алокін-альфа: нові можливості противірусної терапії в гінекології
Андрій Бербець. Антифосфоліпідний синдром в акушерстві
Андрій Бербець. Імунний конфлікт і вагітність
Андрій Бербець. Передчасні пологи
Андрій Бербець. Роль мелатоніну в репродукції людини
Андрій Бербець. Сучасні методи підготовки шийки матки до пологів
Вагінальні пологи після кесарського розтину
Вікторія Шапаренко. Чоловіче непліддя
Віктор Ошовський. Ведення плодів із затримикою росту
Віктор Ошовський. Патологія плаценти і пуповини
Володимир Жегулович. Ускладнення при лапароскопії
Галина Новосад. Збалансована інфузійно-трансфузійна терапія в акушерстві
Ігор Ніцович. Еклампсія
Ігор Ніцович. Передчасний розрив плодових оболонок
Ігор Ніцович. Пологи на оперованій матці
Ігор Ніцович. Профілактика прееклампсії
І. Каліновська. Діагностика та лікування плацентарної недостатності
І. Ніцович. Сучaсні методи зупинки післяпологових кровотеч
Ірина Каліновська Злоякісні пухлини жіночої статевої системи
Ірина Каліновська. Пологовий травматизм
Лариса Ринжук, Андрій Ходан. Можливості 3D/4D-ультразвукового дослідження плода з нормальним та патологічним розвитком
Лариса Ринжук. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ РЕЗУС-КОНФЛІКТІ
Лекція Рак Л.М. Бактеріальний вагіноз, роль в репродуктивній медицині
Лілія Рак. Бактеріальний вагіноз, роль в репродуктивній медицині
Лілія Рак. Проблема порушення мікробіоценозу піхви
Матеріали з навчального посібника "Багатоплідна вагітність" під загальною редакцією Вдовиченка Ю.П., Гойди Н.Г., Юзька О.М.
Олександр Юзько. Ендометріоз. Дискусійні питання з позицій доказової медицини
Руслан Ткаченко. Прееклампсія
Руслан Ткаченко. Тромбоемболія в акушерстві
Світлана Косілова. Лекції для слухачів ПАЦ
Синдром полікистозних яєчників
Франк Льоувен. Плацентарна недостатність і ЗВУР
Франк Льоувен. Пологи та їх індукція
Франк Льоувен. Прееклампсія та HELLP-синдром
Франк Льоувен. Тазове передлежання
1-39 of 39